6.3. 2017 - Měření spotřeby elektrické energie.

Po opravdu dlouhé době se opět vracím k psaní článků. Postupně snad většinu věcí doplním. Momentálně vše co se do domku doplňuje, je z oblasti elektroinstalace a samozřejmě i systému Loxone.

konečně jsem si našel čas a umístil za hlavní vypínač podružný 3F elektroměr ENIKA EM340. Tento elektroměr ale měl být osazení jako první součást a né až po půlroce provozu. Celkem mám tedy 8 elektroměrů, z čehož jsou 3 s rozhraním modbus (Některé ještě nemám zapojené).

 

 

1. - Hlavní elektroměr za hlavním vypínačem 3F - Modbus

2. - Elektroměr tepelného čerpadla 3F - impulsní 

3.- Elektroměr pro saunu 3F - impulsní

4.- Elektroměr pro zahradu (bazén, zahr. domek, závlaha ...) 3F - impulsní

5.- Elektroměr pro indukční desku 3F - impulsní

6.- Elektroměr pro Datovou skříň 1F - Modbus

7.- Elektroměr pro VZT 1F - Impulsní

8.- Elektroměr pro ohřev TUV 1F - Modbus

 

 

Všechny tyto elektroměry dávají ucelený přehled o spotřebě celého domu. Navíc systému loxone  vše statistikuje, takže jsou k dispozici i grafy. Krásně se dá vysledovat kde je největší spotřeba. Takto jsem se mylně domníval, že největší spotřebou v domě bude tepelné čerpadlo ale ukázalo se že topení ani z daleka není největším "žroutem".

Časem bych chtěl všechny elektroměry vyměnit na modbusové. Důvod je ten, že poskytují mnohem více informací - např. aktuální průtok proudu, což v praxi znamená že v loxove můžu detekovat zda je spotřebič zapnutý nebo ne. Tato informace bude v budoucnu důležitá, protože chci provádět online energetický audit díky kterému je možné snížit hodnotu hlavního jističe z 3x25A na nižší hodnotu a tím i nižší sazbu za jistič. Zatím se takto ale neúčtuje takže mám čas vymýšlet jak vše udělám. 

Hlavní elektroměr budu využívat nejen jako detektor výpadku proudu, protože hlídá jednotlivé úrovně napětí mezi fází a N nebo mezi fázemi navzájem ale zároveň hlídá sled fází. Takže nyní můžu původní hladinové relé odpojit, čímž se mi uvolní jeden digitální vstup. 

Nevýhodami modbusového elektroměru je to, že loxone dokáže číst informace nejrychleji každých 5s. To je ale pro mé účely zcela zbytečné, takže čtení hodnot jsem nastavil na 15s, druhou nevýhodou je jejich vašší pořizovací cena. 1F impulsní stojí cca 11USD oproti 1F s modbus za cca 20USD. 3 fázový s modbusem přijde na cca 60-80USD.

Na displeji bylo hned po zapojení krásně vidět jak je celý dům rozfázovaný - a jsem spokojen. V podstatě to vypadá, že je každá fáze přibližně stejně zatížena.7

Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby

Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby
Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby
Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby
Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby
Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby
Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby
Měření spotřeby
Měření spotřeby Měření spotřeby