30.3. 2016 - Vylepšení funkce C-OFF

Funkce C-OFF se stará o centrální vypnutí všech systémů a komponent elektroinstalace, které nejsou potřebné v době nepřítomnosti. Zásuvky, světla, různé zdroje, oběhové čerpadlo TUV atd... . Jednou z komponent, která tuto funkci zajišťuje, stykač 63A se 4-mi spínacím kontakty. Tento stykač ale je v sepnutém stavu pouze tehdy, když cívkou protéká stálý (byť malý) proud. Stykač se ale při sepnutém stavu docela dost zahřívá, takže by bylo lepší zaměnit jej za vhodnější typ. Takže jsem pořídil impulzní relé od firmy OEZ pod označením MIG. Toto relé se chová tak, že jedním impulzem se sepne a dalším zase vypne. Svou polohu si uchovává pomocí mechanického ústrojí. Výhodou je, že při sepnutém stavu není potřeba elektrický proud. Nevýhodou ale je to, že je nutné sledovat jeho stav. Pro sledování stavu je možné relé dovybavit pomocnými kontakty. Pomocný kontakt přivádí +24V na digitální vstup S1-I6. Podle toho jsem navrhl logiku tak aby relé spínalo a rozpínalo tak jak je požadováno. vše by šlo řešit i pomocí virtuálního vstupu, problémem ale je to, že relé je možné sepnout i ručně, takže by došlo k tomu že by virtuální stav signalizoval jinou hodnotu, než je skutečnost a celý systém by mohl fungovat s obrácenou logikou.  Relé lze ovládat pomocí vypínače v technické místnosti nebo zádveří, pomocí alarmu - při deaktivaci, přímo z aplikace mobilního telefonu - vzdáleně nebo pomocí automatických funkcí např. při přepětí nebo vzniku požáru.

 

Se stavem relé C-OFF mám totiž svázané i další funkce. Například zdroj pro orientační osvětlení. Pokud je sepnuté relé C-OFF, je splněna jedna z podmínek pro sepnutí zdroje pro orientační osvětlení. Tou další podmínkou je, že je po západu slunce. Dalo by se vše nastavit tak, aby ze zdroj pro toto osvětlení spínal opravdu jen tehdy, když je potřeba svítit, jenže k tomuto  zdroji je připojena baterie, která je dobíjena a používá se pro osvětlení při výpadku proudu. 

Stavová informace o relé je přenášena na digitální vstup miniserveru prostřednictvím pomocného kontaktu. Dále jsem využil toho, že jsem měl vše rozdělané a navíc jsem využil volný pár kontaktů relé pro napájení datového rozvaděče s funkcí C-OFF. Nyní mám v datové skříni přímé napájení a vypínatelné. Vypínatelné napájení bude použito např pro napájení satelitního multiswitche a dalších zařízení, která nejsou v době nepřítomnosti nebo spánku potřeba.