22.11. 2014 - Terénní úpravy, příprava podkladu pro chodníky

Ještě před zimou jsme stihli provést drobné úpravy terénu. Nejprve se doplnil XPS polystyren pod soklovou část a po obvodu domu jsme připevnili nopovou folii. Kolem domu jsme navezli celkem 60t kamenné drti frakce 0-32. Drť jsem navezl do výšky cca 20cm pod budoucí finální vrstvu. Na tuto drť se budou po zhutnění usazovat obrubníky. Dále jsme napojili střešní svody dešťové vody do retenční betonové nádrže. do drážky pro odpadní potrubí pro dešťovou vodu jsem uložil vodovodní potrubí jak z veřejného řadu, tak i z retenční nádrže. Dále je do drážky uložen přívodní kabel k zahradnímu domku - CYKY J5x6. Pro budoucí potřeby jsem uložil i chráničku 50mm z rozvaděčové skříně k zahradnímu domku.

 

Pro stavbu zahradního domu jsme připravili základové pasy a betonovou deku v rozměrech 6500mmx4200mm. Všechny budoucí chodníky jsou podsypané drtí.  

Základní terénn...
Základní terénní úpravy (2014) Základní terénní úpravy (2014)

 

Terénní úpravy ...
Terénní úpravy kolem zahradního domku Terénní úpravy kolem zahradního domku