30.7. 2015 - Obrubníky, ploty a zámková dlažba

Před rozhrnutím zeminy jsme se rozhodli usadit obrubníky a provést přípravu podkladu pro dlažby. V přední části před domem a chodníky kolem domu budou ze zámkové dlažby. Šířku chodníků jsem udělal na 90cm. Celkem bylo potřeba 160ks obrubníků o délce 1m. Všechny obrubníky jsme usadili do zavlhlého betonu. Kolem bazénu a pod pergolu zřejmě dáme kamenný koberec. Terasa, chodníky a vjezd zřejmě ze zámkové dlažby.

 

Přední oplocení bude z šedých face-bloků, takže bylo nutné udělat 80cm hluboký základ. Jednotlivá pole mezi betonovými sloupky budou z fasádních latí - palubky Rhombus, které jsem použil i na fasádu.

 

Obrubníky a zák...
Obrubníky a základy plotu Obrubníky a základy plotu

Po nezbytných terénních úpravách došlo i na pokládku zámkové dlažby. Tu jsme vybrali od firmy Ferobet typ. Prato Pakro Kombi. Prostor kolem bazénu měl být původně z tekutého koberce ale nakonec i tento prostor bude ze zámkové dlažby. Uvidíme jak se nám podaří esteticky doladit hranu mezi zámkovu dlažbou a bazénem. Pokud by vznikly velké mezery, bylo by nutné dát do hrany nějakou přechodovou lištu, nebo něco podobného.

Prostor asi 50cm kolem bazénu je vybetonovaný cca 8cm pod finální úroveň. Mezi zámkovou dlažbou a betonem je slabá vrstva kamenné drtě frakce 4-8mm. Z tohoto důvodu bude nutné při stavbě zastřešení bazénu, použít delší nerezové kotvy cca 200mm. 

Zámková dlažba
Zámková dlažba Zámková dlažba

9.11. 2015 - dokončena pokládka zámkové dlažby kolem domu. Nyní je vše připraveno pro zaspárování a zarovnání vibrační deskou. V podstatě je téměř vše připraveno pro montáž zastřešení bazénu.

Pokládka zámkov...
Pokládka zámkové dlažby Pokládka zámkové dlažby